One thought on “Cách sử dụng bình xịt-hít

  1. ad có thể cho số tài khoản được không? tôi chỉ muốn ủng hộ chứ không phải mua bán gì cả, chỉ tình nguyện thôi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *