20 thoughts on “TEST MÁY CẮT CỎ ECHO NHẬT NÒNG 36 CHẠY VỎ LÃI // PHIÊN BẢN SƠ KHAI

  1. Mình cảm nhận trưng vịt 2tấc4 này khá nhẹ, so với cái máy này.nếu có rảnh mình sẽ gắn trưng vịt 2tấc6 vô chạy, coi tốc độ có thể tối ưu được nữa không.ae hãy bấm đăng ký kênh để chờ những clip Test máy mới nhất của mìn nhé..!cảm ơn ae đã xem clip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *